Aktualności

XII KKIO + XVII SCR = KKIOiSCR

W Gdańsku zakończyła obrady trzydniowa naukowa Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania i Systemów Czasu Rzeczywistego, organizowana przez Oddział Pomorski PTI, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Rzeszowską, Wojskową Akademię Techniczną, Politechnikę Wrocławską, Politechnikę Śląską i Akademię Górniczo–Hutniczą.

KKIOiSCR obejmuje dwie konferencje legitymujące się długą tradycją: XII Krajową Konferencję Inżynierii Oprogramowania oraz XVII Konferencję Systemów Czasu Rzeczywistego. Celem Konferencji jest prezentacja prac naukowych i doświadczeń biznesowych w zakresie wykorzystania inżynierii oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych oraz prac prowadzonych w środowiskach akademickich i firmach informatycznych w zakresie systemów czasu rzeczywistego.