Aktualności

Wspólny głos PIIT I PTI na temat Europejskiej Strategii Interoperacyjności

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wraz z Polskim Towarzystwem Informatycznym przesłały do Komisji Europejskie wspólną opinię na temat propozycji Europejskiej Strategii Interoperacyjności. Zdaniem obu organizacji dokument w proponowanym obecnie kształcie jest zbyt ogólnikowy i nie spełnia kryteriów dobrego dokumentu strategicznego, ponieważ m.in.:

Zdaniem obu organizacji strategia EIS powinna m.in. określać konkretne strategiczne cele przyświecające interoperacyjności, proponować sposoby pomiaru stopnia zaawansowania ich realizacji oraz zawierać realistyczną listę zagrożeń.