Aktualności

Wojciech Wiewiórowski - nowy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W środę 4 sierpnia 2010 r. złożył w Sejmie ślubowanie nowy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Wojciech Wiewiórowski.

Dr Wojciech Wiewiórowski w 1995 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie w 2000 r. uzyskał stopień doktora pracując na stanowisku adiunkta. W latach 1996-2004 współpracował z wydawnictwami prawniczymi i był współautorem systemów informacyjno-wyszukiwawczych z zakresu prawa. W latach 2006-2008 pełnił funkcję doradcy ds. informatyzacji w gabinecie politycznym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W październiku 2008 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Informatyzacji w MSWiA.

Jako ekspert dr Wiewiórowski zajmuje się polskim i europejskim prawem nowych technologii, przetwarzaniem i bezpieczeństwem informacji, informatyzacją administracji publicznej, zagadnieniami rozwoju systemów informacji prawnej, ochroną danych osobowych i podpisem elektronicznym.