Aktualności

Włącz się do akcji na rzecz edukacji cyfrowej Polaków

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” wraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej rozpoczyna kampanię społeczną na rzecz edukacji cyfrowej dorosłych Polaków. Kampania społeczna w mediach elektronicznych ma na celu mobilizację poparcia dla idei opracowania i realizacji PCRS - ogólnopolskiego programu edukacji cyfrowej dorosłych.

- Z badań wynika, że 13 milionów nie posiada elementarnych umiejętności korzystania z treści i usług Internetu oraz podstawowej wiedzy o wykorzystaniu teleinformatyki w codziennym życiu i pracy. Skutkiem tego braku - w świecie gospodarki wiedzy – jest ograniczenie szans rozwojowych Polski i jej mieszkańców, ich zdolności do konkurencji w wymiarze globalnym. Tę cywilizacyjną barierę możemy pokonać – wszystkie narzędzia mamy we własnych rękach i… głowach – mówi Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, pomysłodawca akcji.

Inicjatywę zapoczątkowała w czerwcu 2010 r. grupa ogólnopolskich organizacji pozarządowych oraz koalicji programowych, które podpisały memoriał Polska Cyfrowa Równych Szans. Wśród sygnatariuszy znalazły się także następujące organizacje:

Jesienią 2010r. wsparcia programowi Polska Cyfrowa Równych Szans udzielili wybitni przedstawiciele polskiego życia naukowego, społecznego oraz publicznego: prof. Danuta Hübner – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, b. Komisarz Komisji Europejskiej ds. polityki regionalnej, dr Włodzimierz Cimoszewicz - b. premier RP, prof. Michał Kleiber - prezes Polskiej Akademii Nauk, pierwszy minister ds. informatyzacji oraz Jerzy Koźmiński - prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, b. ambasador RP w USA. Osoby te sygnowały apel do władz publicznych i podjęły się roli „Ambasadorów Polski Cyfrowej Równych Szans”.

Zdaniem organizacji popierających PCRS oraz Ambasadorów PCRS realizacja takiego programu winna być jednym z priorytetów władz publicznych w latach 2010-2015.

Organizatorzy kampanii apelują do osób prywatnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, samorządowców, twórców kultury, naukowców i wszystkich podzielających pogląd o potrzebie podnoszenia kompetencji cyfrowych dorosłych, o udzielenie poparcia inicjatywie Polska Cyfrowa Równych Szans na jej stronie w serwisie społecznościowym Facebook www.facebook.pl/polskacyfrowa lub przesłanie maila na adres pcrs@mwi.pl.

W ramach akcji ukazał się pierwszy spot z udziałem prof. Michała Kleibera, prezesa Polskiej Akademii Nauk, pierwszego ministra ds. informatyzacji, sygnatariusza Apelu PCRS.