Aktualności

Weź udział w opiniowaniu projektów rozporządzeń MSWiA dot. systemów informatycznych

Zostały już przekazane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekty trzech rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (wraz z linkami, pod którymi można znaleźć te projekty):

  1. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (skierowany do uzgodnień międzyresortowych, z terminem na zgłaszanie uwag do dnia 28 maja 2010 r.) – będzie dostępny pod linkiem - http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/200/18755
  2. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (skierowany do uzgodnień międzyresortowych, z terminem na zgłaszanie uwag do dnia 28 maja 2010 r.) – http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/200/18754
  3. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ( skierowany do uzgodnień międzyresortowych, z terminem na zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 28 maja 2010 r.) - http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/200/18753.

Konferencja uzgodnieniowa odbędzie w dniach 1 i 2 czerwca 2010 r.

Propozycja uwag PTI do przesłanych do zaopiniowania rozporządzeń