Aktualności

V Sejmik Młodych Informatyków zakończył obrady

W sobotę 26.09.br w Międzyzdrojach zakończył trzydniowe obrady V Sejmik Młodych Informatyków – międzynarodowa, organizowana już po raz piąty konferencja naukowa poświęcona badawczo-rozwojowej aktywności studentów informatyki oraz młodych pracowników nauki i praktyki. Zakres tematyczny Sejmiku obejmował obszar szeroko rozumianej informatyki, jej zastosowań w różnych dyscyplinach, a także rozwiązań, które mogą metodycznie ją wspomagać. Referaty, które uzyskały pozytywne recenzje, będą publikowane w znaczących pismach naukowych i branżowych.

Przewodniczącym Rady Programowej SMI’2010 był wiceprezes PTI ds. naukowych prof. Zdzisław Szyjewski. Wykład inauguracyjny nt. „Miejsce podpisu elektronicznego w sieci ogólnodostępnej” wygłosił wiceprezes PTI Wiesław Paluszyński.

W Sejmiku wzięło udział 129 uczestników z 5 krajów. Laureatem rozstrzygniętego podczas Sejmiku konkursu "Cyberprzestępczość i sposoby zabezpieczeń systemów informatycznych" został Tomasz Klasa - doktorant Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego W Szczecinie.