Aktualności

Szczecin zaprasza na prom na na konferencję nt. e-gospodarki

Uniwersytet Szczeciński oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Szczecinie zapraszają do udziału w konferencji nt.: "E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju".

Konferencja ma na celu ukazanie dotychczasowych tendencji i możliwości rozwoju rynku związanych z procesami elektronizacji zachodzącymi w gospodarce oraz ich konsekwencji dla operatorów sfery łączności, działających w Polsce i na świecie. Konferencja będzie przebiegać w następujących grupach problemowych:

Referaty będą recenzowane, a następnie opublikowane w formie opracowania monograficznego w serii Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług.

Konferencja odbędzie się na promie na trasie Szczecin-Świnoujście-Malmo-Kopenhaga w dniach 10-12 czerwca 2010 roku.

Pełne informacje o konferencji można znaleźć pod adresem www.lacznosc.wzieu.pl.