Aktualności

„Studia i Materiały Informatyki Stosowanej” - nowe czasopismo informatyczne

Z inicjatywy pracowników naukowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy rozpoczyna żywot nowe czasopismo naukowe: „Studia i Materiały Informatyki Stosowanej”. w swym zamierzeniu SiMS ma być platformą publikacji prac głównie młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów.

Nowe czasopismo Studia i Materiały Informatyki Stosowanej skierowane jest do naukowców wykorzystujących szeroko rozumiane metody informatyczne w swoich pracach badawczych na polu różnych dyscyplin technicznych” - deklarują animatorzy nowego wydawnictwa. „Pozwoli ona skonsolidować różne w swoich obszarach badawczych dyscypliny techniczne z punktu widzenia podobnych metod komputerowych wspomagających te dziedziny. Do aktywnego udziału zaproszeni są wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci, szczególnie ci reprezentujący szeroko rozumianą technikę, którym bliska naukowo jest dziedzina informatyki stosowanej.”

Swym zakresem tematyczny SiMS obejmuje m.in. różne dziedziny informatyki (sztuczna inteligencja, kryptologia, inżynieria oprogramowania, algorytmika, programowanie równoległe, sieci komputerowe, komputerowe wspomaganie projektowania CAx, symulowanie komputerowe procesów w technice, symulacje i modelowanie w naukach ścisłych, przetwarzanie danych pomiarowych, mechatronikę i wszelkie zastosowania technik komputerowych w nauce i technice.
Szczegółowe informacje:
http://www.simis.ukw.edu.pl/