Aktualności

Sekretarz Generalny ITU dr Hamadoun Tourè gościem PTI

W poniedziałek 13 września br. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego gościł Sekretarz Generalny International Telecommunication Union (ITU) dr Hamadoun Tourè.

Witając wybitnego gościa prezes PTI dr Marek Hołyński krótko scharakteryzował cele działania PTI, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu PTI w organizację obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego – międzynarodowego święta branży teleinformatycznej, któremu patronuje International Telecommunication Union, działająca w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dr Hamadoun Tourè podziękował PTI za działania wspierające ITU. W jego opinii obecny czas jest – z uwagi na dziejące się procesy polityczne, społeczne i stopień zaawansowania technologii informacyjnych - przełomowy dla dalszego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w skali globalnej. Koordynując i wspierając te procesy ITU współpracuje z bardzo wieloma agendami rządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz – co podkreślił – z prywatnymi firmami z branży teleinformatycznej. Rozwój społeczeństwa informacyjnego p. Tourè postrzega w powiązaniu ze problemami ekologii, zmian klimatycznych, podziału dóbr, walki z ubóstwem, wymiany kulturalnej, usług komunalnych i innymi celami realizowanymi przez ONZ. Zadania ITU skupiają się głównie w zakresie wpływu ONZ na rozbudowę infrastruktury informacyjnej oraz na regulacje dotyczące sieci informacyjnych. Problemy te będą dyskutowane na otwartej konferencji pełnomocników ITU (Plenipotentiary Conference), która odbędzie się w październiku br. w Guadalajarze w Meksyku.

Dr Tourè stwierdził, że wysoko ceni sobie polskich współpracowników - zarówno reprezentujące nas instytucje jak i osoby zatrudnione w ITU i innych agendach ONZ. Jego zdaniem doświadczenie obecnie zdobywane w Polsce w obszarze budowy nowoczesnej infrastruktury jest niezwykle cenne dla wielkiej rzeszy krajów, które w swym rozwoju idą za nami.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, wiceprezes PTI Wiesław Paluszyński przedstawił p. Tourè obecnych na sali członków Komitetu oraz firm wspierających obchody: Małgorzata Iszkowska (PTI, CEPIS), Monika Mizielińska (Media Trend), Ewa Porębska (Motorola Polska), Przemysław Borzestowski (Asseco Poland), Paweł Czajkowski (HP), Marcin Garwacki (OK ECDL), Jan Grzybowski (Majax), Wojciech Hałka (SIT), Maciej Rogalski (TP SA), Borys Stokalski (Infovide-Matrix), Stanisław Szuder (Exatel) i Marek Wośko (MAW Telecom). Obecny był także polski przedstawiciel w ITU Radio Regulations Board p. Władysław Moroń.

Prezes PTI Marek Hołyński wręczył p. Hamadoun Tourè pamiątkową statuetkę INFOSTAT (wyróżnienie wręczane podczas obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce) z wygrawerowaną dla niego dedykacją, a także sprawozdanie z przebiegu obchodów ŚDSI’2010 w Polsce.

Spotkanie władz PTI z dr Hamadoun Tourè zostało zorganizowane we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, które jest oficjalnym gospodarzem i koordynatorem wizyty p. Tourè w Polsce.

Na zdjęciu: Prezes PTI Marek Hołyński wręcza dr Hamadoun Tourè pamiątkową statuetkę INFOSTAT