Aktualności

Sekcja Historii PTI formalnie ukonstytuowana

W czwartek 5 sierpnia 2010 r. miało miejsce posiedzenie konstytucyjne Sekcji Historii PTI, w którym bezpośredni udział wzięło 9 osób, 11 uczestniczyło w trybie telekonferencji zaś 4 kolejne osoby zgłosiły się za pośrednictwem Facebooka.

W trakcie posiedzenia wybrano zarząd Sekcji w składzie:

Kol. Grzegorz Pluciński złożył deklarację uruchomienia strony sekcji (http://klio.pti.net.pl/) i listy dyskusyjnej PTI-klio@pti.net.pl.

Kol. Witold Staniszkis złożył deklarację zorganizowania bazy wiedzy na podstawie dostarczanych materiałów archiwalnych i opracowań.

Kol. St. Jaskólski zaprezentował szereg dokumentów szereg dokumentów z okresu uruchamiania i nadań komputera ODRA-1304; kserokopie i skany tych dokumentów zostaną przekazane do PTI i udostępnione w formie cyfrowej na stronie sekcji.

Kol. J. Nowak przedstawił stan poszukiwań archiwalnych (akty urzędowe, artykuły i opracowania z lat 50., 60. i 70. XX wieku); poważnym problem jest brak łatwego dostępu do Biuletynu Techniczno-Informacyjnego MERA.

Mimo wcześniejszego braku formalnego ukonstytuowania Sekcja już dziś legitymuje się poważnym dorobkiem, z którym można zapoznać się na stronie Inicjatywy > Historia Informatyki Polskiej.

Sekcja Historii PTI zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy.