Aktualności

Sekcja Bezpieczeństwa Informacji PTI zaprasza na Studium Podyplomowe "Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT"

Sekcja Bezpieczeństwa Informacji PTI zaprasza – jako współorganizator - na Studium Podyplomowe "Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT".

Studium prowadzi Zakład Systemów Zapewniania Jakości na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Jest to już 9. edycja Studium, które zdobyło sobie opinię gwaranta wysokich kwalifikacji absolwentów.

Główne cele Studium zostały określone następująco:

Studium jest przeznaczone dla osób zarządzających lub nadzorujących projektowanie, wdrażanie lub eksploatacją rozwiązań informatycznych lub zarządzających komórkami w tym obszarze, oraz kandydatów na przyszłych kierowników lub audytorów IT.

Informacje:

tel 22 234-86-94
ul. Narbutta 85 pok 43
e-mail: sekretariat.ZjiBI@wz.pw.edu.pl
http://www.wz.pw.edu.pl/s50/Zarzadzanie_Jakoscia_i_Bezpieczenstwem_Informacji_w_Srodowisku_IT