Aktualności

ŚDSI’2010 – witamy "na pokładzie" Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji

Zarząd Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji przyjął zaproszenie Polskiego Towarzystwa Informatycznego do objęcia przez Izbę patronatem obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 27 marca 2006 r. jako kontynuacja mającego ponadstuletnią tradycję Światowego Dnia Telekomunikacji. Polskie Towarzystwo Informatyczne, statutowo działając w dziedzinie informatyki i społeczeństwa informacyjnego, jest naturalnym, współpracującym na forum międzynarodowym, m.in. z ONZ, UNESCO, ITU, CEPIS i ECDL, organizatorem obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w naszym kraju.

Współpraca PIIT i PTI ma dobrze ugruntowaną tradycję. Prezes PIIT dr inż. Wacław Iszkowski jest Członkiem Honorowym PTI.