Aktualności

ŚDSI’2010: Krajowe Forum Szerokopasmowe

Doroczna konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego, która odbyła się 19 maja 2010 r. w auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie, zgromadziła znaczne grono osób ze środowisk telekomunikacji, samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych. Spotkanie miała na celu wymianę informacji i doświadczeń w obszarze budowy sieci szerokopasmowych w Polsce.

Konferencję otworzył wiceprezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Krzysztof Dyl, który w swym słowie wstepnym przyznał, że rozwój rynku szerokopasmowego napotyka na poważne bariery. Perspektywy są jednak niezłe ponieważ na inwestycje w tym obszarze mamy ok. 1 mld euro z Unii Europejskiej do wydania do roku 2015.

Maciej Koziara z UKE poinformował, że projekt ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, przyjęty już przez Sejm, zawiera szereg ułatwień dla inwestorów m.in. otwierając instalatorom dostęp do budynków i infrastruktury drogowej i powinien znacznie zwiększyć tempo budowy regionalnych sieci telekomunikacyjnych.

Włodzimierz Marciński przedstawił w skrócie historię rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej (raport Bangemanna, inicjatywy Europe 2002, 2003+, 2005, i2010, „Digital Agenda for Europe”) oraz w Polsce – uchwała sejmowa z 2000 r., inicjatywy KBN i MŁ, program ePolska oraz „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013”.

„Cyfrowa Agenda dla Europy” zaleca rozwój sieci telekomunikacyjnych zapewniających szybki i ultraszybki dostęp dla użytkowników końcowych, kładąc nacisk na walkę z wykluczeniem cyfrowym, badania i rozwój, Interoperacyjność, bezpieczeństwo i gwarancje prywatności oraz na powstanie jednolitego europejskiego rynku cyfrowego. Niektóre kraje już ten program realizują: Wlk. Brytania już w 2012 r. zapewni wszystkim dostep 2 Mbps, Niemcy planują całkowite pokrycie kraju siecią 30 Mbps do 2030 r., zas Finlandia zakłada docelowo 100 Mbps (!) dla każdego użytkownika. Nie wiadomo jednak, jak to będzie, ponieważ realizacja „Cyfrowej Agendy” wymaga zainwestowania ok. 300 mld euro, zaś operatorzy prywatni nie palą się do inwestycji nie dających szybkiego zwrotu kapitału. W Polsce - coś drgnęło wraz z porozumieniem TPSA-UKE.

Rafał Poździk z MSWiA ocenił, że na budowę sieci dostępowych „ostatniej mili” (działanie 8.4) mamy obecnie więcej pieniędzy niż jesteśmy w stanie wydać. Działanie 8.4 przewiduje intensywną współpracę z prywatnymi firmami w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Igor Ostrowski i Alek Tarkowski z Zespołu Doradców Strategicznych przedstawili główne oceny i wnioski raportu "Polska 2030" – zdaniem premiera Tuska jednej z trzech priorytetowych linii rozwojowych, którymi kraj powinien podążać.

W drugiej części konferencji skupiono się na praktycznych – prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych - aspektach budowy sieci szerokopasmowych. Dariusz Gacoń z Instytutu Łączności przedstawił System Informacyjny Polska Szerokopasmowa. Wacław Knopkiewicz z Kancelarii Prawnej Grynhof Woźny Maliński omówił prawne aspekty współpracy samorządów z firmami prywatnymi. Marek Trznadel z Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego wygłosił prezentację nt. „Jak utrzymać wybudowaną sieć? – konstrukcja modelu popytowego”, zaś Krzysztof Filiński z Agencji Rozwoju Mazowsza: „Regionalna sieć szerokopasmowa – samorząd wspiera rozwój rynku telekomunikacyjnego”. Konferencję zakończyła dyskusja panelowa.