Aktualności

ŚDSI’2010: Jak edukować informatycznie – Konferencja „Edukacja ostatnią szansą dla Polski?...”

Konferencja nt. „Edukacja ostatnią szansą dla Polski? - czyli miejsce i rola edukacji w społeczeństwie informacyjnym”, która odbyła się 17 maja br. jako centralna konferencja tegorocznych obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, przyniosła wiele interesujących diagnoz i wniosków.

Otwierając konferencję, odbywającą się w Zamku Ujazdowskim podczas ulewnego deszczu kapiącego z obrzeży zadaszenia częściowo tylko osłaniającego zamkowy dziedziniec, prezes PTI Marek Hołyński z właściwym sobie opanowaniem skomentował, że: „...może to i dobrze, że pada, bo takie sytuacje zapadają w pamięć”. Komentując ideę Konferencji prezes stwierdził, że nie jest przypadkiem, iż centralną imprezę ŚDSI ponownie poświęcamy edukacji, ponieważ w całej Europie właśnie edukacja jest postrzegana jako największa bariera rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W walce z wykluczeniem cyfrowym uczelnie robią bowiem niewiele zaś media wręcz przeciwdziałają temu rozwojowi forsując intelektualnie jałowe programy i likwidując resztkowe już dzis programy o walorach edukacyjnych.

Prof. Maciej Sysło: „Stoimy przed ścianą”

Powodów do zapamiętania dostarczył również prof. Maciej Sysło bezlitośnie obnażając w swym wykładzie mity narosłe wokół edukacji i nowoczesnej technologii. „Akurat dziś >>Gazeta Wyborcza<< ogłosiła koniec epoki kredy, sugerując, że w edukacji rozpoczyna się nowa epoka. Ale jaka? Nie wiadomo! Tu jest ściana!” Na dowód prof. Sysło przypomniał... utwór grupy Pink Floyd „The Wall” przytaczając tekst jednej z piosenek, jak się okazuje – profetyczny:

We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers leave the kids alone
Hey, teacher, leave the kids alone !
All in all it's just another brick in the wall
All in all you're just another brick in the wall

Problem jest nawet starszy niż Pink Floyd, bo już Mark Twain pisał: „Nigdy nie dopuściłem, by chodzenie do szkoły kolidowało z moim kształceniem”.

Statystyki pokazują, że w Polsce już praktycznie każdy uczeń ma w domu komputer. To wielka niewykorzystana szansa procesu edukacji, bo liczenie na to, że „cyfrowi tubylcy” (czyli osoby młode, od wczesnego dzieciństwa mające kontakt z techniką cyfrową) rozwiążą problem w trybie zmiany generacyjnej, może okazać się wielce zwodnicze.

Edukacja jest obciążona wieloma przesądami, przy czym cyfrowa rewolucja tylko wydłużyła ich listę. Na przykład, forsuje się pogląd że przy komputerze „learning is fun” – nieprawda, bo z komputerem czy bez nauka jest ciężka pracą. W gruncie rzeczy problemy z uczeniem młodzieży są ciągle te same – brak zdolności skupienia się na problemie, braki motywacji do nauki, niechęć do podejmowania samodzielnego myślenia itd.

Niektóre rządy i organizacje widza problem mniej więcej poprawnie. Polska niestety do nich nie należy. Nie mamy dokumentu strategicznego w tym obszarze, bo „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego” nie jest dokumentem, który określał kierunki rozwoju jakimi powinny być m.in. personalizacja, kształcenie permanentne, zapewnienie procesowi edukacyjnemu kontaktu z realnym życiem, kształcenie na odległość, wskazywał źródła motywacji itp. Tymczasem programy forsowane przez MEN nadal oscylują wokół papierowego nośnika informacji.

Zdaniem prof. Sysły system klasowo-lekcyjny jest już przestarzały. Głównym miejscem pracy ucznia powinien być odpowiednio zbudowany portal edukacyjny, prowadzony przez nauczyciela. Profesor zaprezentował przykłady dobrych praktyk w tym zakresie, w tym szereg pionierskich, dających dobre efekty projektów edukacyjnych zrealizowanych na Dolnym Śląsku.

Wacław Iszkowski: „Nie uczyć informatyki”

Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji dr inż. Wacław Iszkowski przedstawił szereg interesujących przemyśleń dotyczących edukacji informatycznej, występując m.in. z tezą, że polskie społeczeństwo w znacznej mierze już jest społeczeństwem informacyjnym. Świadczą o tym takie dane statystyczne jak nasycenie gospodarstw domowych komputerami, liczba telefonów komórkowych itp. Zdaniem dr Iszkowskiego daje się zauważyć coś w rodzaju informacyjnego konfliktu pokoleń między nastolatkami a rodzicami i nauczycielami, nawet tymi w wieku 25-40 lat, również nieźle już nawykłymi do laptopa i komórki – dzisiejsze dzieci są znacznie bieglejsze w opanowywaniu nowoczesnych, coraz bardziej wyrafinowanych gadżetów.

Czy więc takie przedmiot jak nauczanie informatyki ma w ogóle sens? Zdaniem dr Iszkowskiego już nie - podobnie jak w przypadku motoryzacji, gdzie do uzyskania prawa jazdy nie jest potrzebna znajomość mechaniki i termodynamiki. Uczyć trzeba wiedzy podstawowej: fizyki, matematyki, biologii, geografii itd. A także, a może nawet przede wszystkim, zasad poruszania się w świecie informacji a więc zapoznawania ucznia z takim problemami, jak ochrona danych, legalność informacji w jej różnych formach, bezpieczeństwo, realizowane elektronicznie relacje z administracją itp., oraz może najważniejsze: techniki pozyskiwania wiedzy - to jest dziś kanon wiedzy informatycznej. Natomiast technologie informacyjne winny znaleźć szerokie zastosowanie w procesie nauczania tego wszystkiego.

Ogólnopolski Informatyczny Konkurs Multimedialny "Internet ułatwia życie"

Ważnym punktem programu konferencji było rozstrzygnięcie konkursu dla młodzieży szkolnej, którego zadanie polegało na stworzeniu krótkiego filmu pokazującego, w jaki sposób w dzisiejszych czasach Internet ułatwia życie. Warunki: czas trwania maks. 1 minuta, objętość maks. 15 MB; pozbawiony wulgaryzmów, przemocy, seksu i polityki.

Zwycięzcami okazali się:

- Maciej Kwiatkowski, Gimnazjum nr 49 im. S. Starzyńskiego w Warszawie,
- Amanda Czuj i Katarzyna Męczyńska, Gimnazjum nr 49 im. S. Starzyńskiego w Warszawie,

Pełne informacje o konkursie, w tym również komplet wyników, można znaleźć na stronie http://www.ecdl.com.pl/konkursiuz/.

Być kobietą wśród informatyków

W drugiej części konferencji pięć pań legitymujących się poważnymi sukcesami zawodowymi w dyscyplinach związanych z informatyką:

w publicznej debacie podjęły się zadania wykazania, że informatyka – zawód silnie zmaskulinizowany – jest równie dobrą opcją życiowej kariery dla kobiet. Uczestniczki przyznały, że łatwo nie jest – z powodów mających źródło w naturalnym konflikcie między pracą i rodziną. Niemniej akurat informatyka jest z wielu powodów względnie korzystną opcją życiową dla zdolnych i ambitnych pań, czego ich własne przykłady są najlepszym dowodem.

ECDL dla wszystkich i dla każdego

W końcowej części konferencji Ogólnokrajowy Koordynator ECDL Marcin Garwacki wygłosił wykład na temat certyfikatu ECDL – jego koncepcji, rodzajów i warunków uzyskiwania.

Migawki z konferencji: