Aktualności

Ruszyła szósta edycja konkursu naukowego o Nagrodę im. Witolda Lipskiego

SZANSA DLA MŁODYCH WIZJONERÓW INFORMATYKI

Jeśli masz już udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie informatyki i nie więcej niż 30 lat, ten konkurs jest dla Ciebie!

Rada Nagrody ogłosiła konkurs szóstej już edycji Nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych naukowców w zakresie informatyki. Podstawowym kryterium oceny i wyboru laureata Nagrody będzie udokumentowany publikacjami dorobek naukowy kandydatów.

O nagrodę mogą ubiegać się osoby, które nie przekroczyły 30 roku życia (lub 32 roku życia w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych) i są pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole wyższej, albo w instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki.

Prześlij swoje zgłoszenie do 19 kwietnia br. – daj szansę, by doceniło Cię grono czołowych autorytetów polskiej informatyki. Zwycięzcę wybiorą profesorowie: Paweł Idziak, Jan Madey, Wiktor Marek, Zygmunt Mazur, Leszek Pacholski, Marcin Paprzycki, Andrzej Tarlecki (przewodniczący Rady Nagrody), Władysław M. Turski, Igor Walukiewicz. Obok prestiżu, na laureatów czeka nagroda: 10 000 złotych.

- Kapituła premiuje aktywność młodych adeptów nauki w pracy badawczej oraz ich twórcze podejście do problemów informatycznych – mówi prof. Andrzej Tarlecki, przewodniczący Rady Nagrody - Z każdym rokiem konkurs cieszy się coraz większą popularnością i renomą. Wśród laureatów są wybitni młodzi naukowcy z całego kraju, m.in. z Gdańska, Warszawy, Wrocławia. Ich osiągnięcia dowodzą ogromnego potencjału Polaków w tej dziedzinie.

Konkurs adresowany jest do pracowników, doktorantów i studentów szkoły wyższej lub instytucji - tak państwowej, jak i prywatnej - prowadzącej badania naukowe w dziedzinie informatyki. Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem: http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl. Ogłoszenie wyników - w październiku br. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Konkurs, który odbywa się corocznie od 2005 roku, wpisał się do kalendarza prestiżowych wydarzeń polskiej informatyki. Organizowany jest przez Fundację Rozwoju Informatyki, Polskie Stowarzyszenie dla Maszyn Liczących i Polskie Towarzystwo Informatyczne, przy wsparciu firmy Sage sp. z o.o. Patronami medialnymi tegorocznej edycji są: tygodnik „Computerworld” oraz miesięcznik „Świat Nauki”.

Dr hab. Witold Lipski – patron Nagrody – był wybitnym, przedwcześnie zmarłym polskim informatykiem. Stworzył imponujący dorobek naukowy obejmujący trzy kierunki badawcze: kombinatorykę, teorię wyszukiwania informacji oraz geometrię obliczeniową. W każdej z dziedzin wprowadził nowe idee i uzyskał ważne do dziś wyniki, które przyniosły mu światowy rozgłos.

***

INFORMACJA O ORGANIZATORACH:

Fundacja Rozwoju Informatyki – organizacja non-profit, powołana w celu promowania technologii informacyjnych i ich społecznego wykorzystania. Zajmuje się m.in. pozyskiwaniem funduszy na finansowanie prac badawczo-rozwojowych i wsparcie instytucji akademickich.
http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/FRI.pdf

Polskie Stowarzyszenie dla Maszyn Liczących - polski oddział Association for Computing Machinery (ACM), organizacji o charakterze edukacyjno-naukowym, założonej w 1947 roku, która obecnie zrzesza 83 000 członków.
http://www.acm.org

Polskie Towarzystwo Informatyczne

PATRON INSTYTUCJONALNY:

Sage sp. z o.o. - wiodący producent oprogramowania wspomagającego zarządzanie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Spółka wchodzi w skład Sage Group plc. – należącej do grona trzech największych dostawców rozwiązań wspomagających zarządzanie na świecie, posiadającej ponad 6,1 mln klientów.
http://www.sage.com.pl

PATRONI MEDIALNI:

Computerworld – tygodnik menedżerów i informatyków, który przez 12 lat obecności na polskim rynku zbudował sobie opinię rzetelnego źródła informacji o biznesowej sferze przemysłu komputerowego. Na bieżąco analizuje kondycję polskiej branży informatycznej oraz formułuje opinie i prognozy dotyczące kierunków jej rozwoju, opłacalności oraz udziału w polskim rynku dóbr inwestycyjnych.
http://www.computerworld.pl

Świat Nauki - polska edycja miesięcznika „Scientific American", wydawanego w 18 wersjach językowych i nakładzie miliona egzemplarzy. Jego autorzy - niekwestionowane autorytety, często laureaci Nagrody Nobla - piszą o swoim warsztacie badawczym, znaczeniu nauki w postępie cywilizacyjnym, jej związków z życiem codziennym.
http://www.swiatnauki.pl

INFORMACJE DLA DZIENNIKARZY

Aleksandra Stasiak, tel. 602 115 401, 22 547 08 86, astasiak@communication.pl