Aktualności

Rozstrzygnięto XXVI Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki

Rozstrzygnięto XXVI Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki organizowany przez Dolnośląski Oddział PTI. Do konkursu przyjęto 49 prac, wykonanych w roku akademickim 2008/2009 w 14 krajowych wyższych uczelniach.

Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. inż. Adam Grzech, prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar, prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska, dr inż. Lech Madeyski, prof. dr hab. inż. Jan Magott, prof. dr hab. Zygmunt Mazur (przewodniczący) oraz dr inż. Zbigniew Szpunar (sekretarz), uwzględniając opinie Recenzentów prac konkursowych, ustaliła następujące rozstrzygnięcie konkursu:

Pierwszą nagrodę, w wysokości 5.000 zł, otrzymał:

za pracę pt. Algorithms for knowledge discovery using relation identification methods

wykonaną w Politechnice Wrocławskiej (Wydział Informatyki i Zarządzania, Instytut Informatyki; promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek).

Ze względu na wysoki poziom zgłoszonych prac, zamiast drugiej i trzeciej nagrody Komisja Konkursowa postanowiła przyznać dwie równorzędne drugie nagrody w wysokości po 4.000 zł.

Drugie nagrody otrzymali:

za pracę pt. Propozycja dynamicznych ról i programowania przez kontrakt dla języka Java

wykonaną w Politechnice Warszawskiej (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Zastosowań Informatyki i Metod Numerycznych; promotor: dr inż. Krzysztof Kaczmarski)

oraz:

za pracę pt. Coevolutionary reinforcement learning and its application to Othello

wykonaną w Politechnice Poznańskiej (Wydział Informatyki i Zarządzania, Instytut Informatyki; promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec).

Trzy równorzędne wyróżnienia po 2.500 zł otrzymali:

za pracę pt. Visual rule design methods for semantic web applications

wykonaną w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Katedra Automatyki; promotor: dr inż. Grzegorz Jacek Nalepa),

za pracę pt. Interfejs użytkownika dla osób z dużym stopniem niesprawności ruchowej

wykonaną w Politechnice Białostockiej (Wydział Informatyki; Katedra Systemów Czasu Rzeczywistego; promotor: prof. dr hab. inż. Waldemar Rakowski)

oraz

za pracę pt. Image processing in computer-quided surgical training

wykonaną w Politechnice Wrocławskiej (Wydział Elektroniki, Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki; promotor: dr inż. Jan Nikodem).

Nagrody i wyróżnienia ufundowało Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi na przełomie stycznia i lutego 2010 roku we Wrocławiu.