Aktualności

Realizacja systemu informatycznego PTI Kokpit – kolejne wydarzenia

W lipcu br. ostatecznie wynegocjowano umowę z firmą one2tribe. W sierpniu z kol. Tomaszem Szatkowskim podpisano, a następnie zrealizowano umowę na utworzenie modeli procesów Biura Zarządu Głównego – modele Izby Rzeczoznawców zostały wcześniej opracowane społecznie. Oba modele będą stanowiły wsad do systemu workflow (EODiP). We wrześniu na posiedzeniu wyjazdowym ZG PTI uchwalił zgodę na podpisanie wynegocjowanej umowy z one2tribe – co nastąpiło 18 października br. Zgodnie z tą umową prace rozpoczną się w ciągu 20 dni roboczych od daty podpisania, zakończenie nastąpi w połowie lutego 2011 r. Umowa swym zakresem obejmuje pełną funkcjonalność Izby Rzeczoznawców, Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Pracy (workflow) BZG oraz bazy interesariuszy, co łącznie stanowi pierwszą część systemu Kokpit (struktura systemu jest przedstawiona w prezentacji dostępnej na stronie PTI: Strona główna > O nas > Zarząd PTI > Komunikaty z posiedzeń ZG PTI). 16 listopada br. odbędzie spotkanie otwierające przedsięwzięcie, organizuje je kierowniczka ze strony PTI kol. Anna Ostaszewska.

Opr. Janusz Dorożynski, członek ZG PTI ds. informatyzacji