Aktualności

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek objął patronatem polskie obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego p. prof. Jerzy Buzek przyjął zaproszenie Polskiego Towarzystwa Informatycznego do objęcia patronatem obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2010 w Polsce.

Pragnę podziękować za miłe pismo z prośbą o objęcie przez Parlament Europejski patronatu nad imprezami organizowanymi w Polsce (...) z okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego” – pisze Przewodniczący PE w piśmie przesłanym na ręce prezesa PTI Marka Hołyńskiego i przewodniczącego komitetu organizacyjnego ŚDSI’2010 Wiesława Paluszyńskiego.

Parlament Europejski opowiada się za silną i postępową polityka w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, gdyż jest ona czynnikiem sprzyjającym niwelowaniu różnic społecznych, zapobieganiu tzw. przepaści cyfrowej na terytorium UE, zwiększaniu spójności społecznej i terytorialnej, a także propagowaniu demokratycznego dyskursu i pluralizmu w Europie” - zapewnił prof. Buzek w swym liście do PTI. „Mając na uwadze, że nasza instytucja przypisuje duże znaczenie dalszemu rozwojowi społeczeństwa informacyjnego, z największa przyjemnością udzielam zgody na objęcie przez Parlament Europejski patronatu nad Państwa inicjatywą