Aktualności

Przewodniczący KRRiT objął patronat nad debatą nt. przyszłości telewizji interaktywnej organizowaną w ramach ŚDSI 2010

Przewodniczący Krajowej Rady Radia i Telewizji przyjął zaproszenie Polskiego Towarzystwa Informatycznego do objęcia osobistym patronatem publicznej debaty ”Konwergencja internetu i telewizji jako przyszłość telewizji interaktywnej”, która odbędzie w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2010 w Polsce w dniu 27 kwietnia 2010 r. „Z satysfakcją przyjmuję propozycję objęcia osobistego patronatu nad tym wydarzeniem oraz zaproszenie do udziału w dyskusji” – zapewnił przew. Kołodziejski w piśmie przesłanym na ręce prezesa PTI Marka Hołyńskiego.