Aktualności

Przetarg na zbadanie sprawozdań finansowych Towarzystwa za rok 2009.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego z siedzibą Al. Solidarności 82A/5, 01-003 Warszawa działając na podstawie uchwał Zjazdu PTI z czerwca 2005r. i maja 2008 r. oraz Uchwały ZG PTI nr 143-X-10 z dnia 2010-06-12 o badaniu sprawozdania finansowego za 2009r. ogłasza przetarg na zbadanie sprawozdań finansowych Towarzystwa za rok 2009.
Polskie Towarzystwo Informatyczne nie jest zobowiązane do badania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości.

Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych proszone są o składanie ofert na przeprowadzenie badania w terminie do dnia 30 lipca 2010 r. do godz. 12:00 pod adresem:

 

Polskie Towarzystwo Informatyczne

 
 

Biuro Zarządu Głównego
02-508 Warszawa
ul. Puławska 39/4 (IV piętro)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie:

Wszystkich informacji i wyjaśnień związanych z udziałem w przetargu udziela Kierownik Biura Zarządu Głównego PTI p. Krystyna Pełka-Kamińska, tel. /0 22/ 838 47 05