Aktualności

Prof. Ryszard Tadeusiewicz prezesem krakowskiego oddziału PAN

Prof. Ryszard Tadeusiewicz został prezesem krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. Wyboru dokonało prezydium krakowskiego oddziału PAN. Prof. Tadeusiewicz zastąpił na tym stanowisku zmarłego na początku tego roku prof. Jerzego Habera.

Prof. Ryszard Tadeusiewicz jest autorem ponad 650 prac naukowych i ponad 70 monografii książkowych. Pracuje w redakcjach 8 międzynarodowych czasopism naukowych. Dziesięciokrotnie otrzymał tytuł doktora honoris causa polskich i zagranicznych uczelni wyższych. Wniósł znaczący wkład m.in. w modelowanie procesu słyszenia, automatyczne rozpoznawanie mowy polskiej, sieci neuronowych i komputerowego przetwarzania obrazów.

W latach 1998-2005 prof. Ryszard Tadeusiewicz był rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Informatycznego.