Aktualności

Prof. Barbara Kudrycka patronuje głównej imprezie Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce 2010

Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka objęła swym patronatem główną imprezę merytoryczną obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce w 2010 roku - konferencję: „Edukacja ostatnią szansą dla Polski? - czyli miejsce i rola edukacji w społeczeństwie informacyjnym”.

Konferencja odbędzie sie 17 maja br. 2010 w Zamku Ujazdowskim w Warszawie w godz. 10-14:00. Jej cel to naświetlenie wagi edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia elektronicznych technologii informacyjnych, dla zapewnienia szybkiego wzrostu ekonomicznego kraju i wyrównania poziomu i jakości życia w Polsce i krajach Europy Zachodniej.

Polskim obchodom Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2010 swych patronatów udzielili również: