Aktualności

Polscy nominaci do ECDL Best Public Awards

W ostatniej dekadzie października Fundacja ECDL na swym dorocznym zjeździe, który 22 października rozpocznie się w Bonn, rozstrzygnie międzynarodowy konkurs ECDL Best Public Awards.

Polska reprezentacja na ten konkurs została wyłoniona w głosowaniu, w którym udział wzięli szefowie centrów egzaminacyjnych, koordynatorzy regionalni, koordynatorzy poszczególnych certyfikatów ECDL, członkowie Komisji Zarządu Głównego PTI ds. ECDL i członkowie Komisji ds. jakości ECDL. Głosowanie odbyło się w dniach 10-12 wrześni br.

W wyniku głosowania nominacje do udziału w ECDL Best Public Awards otrzymały cztery projekty (spośród 18 zgłoszonych):

Uroczyste wręczenie nominacji, nagród i wyróżnień miało miejsce 15 września br. w Warszawie w Klubie "Luka Artystyczna".