Aktualności

Paluszyński wykłada w Toruniu

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

miło mi zaprosić wszystkich Państwa na wykład otwarty organizowany przez Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego, który wygłosi wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, kol. Wiesław Paluszyński w dniu 26 listopada 2010 roku o godzinie 16.30 w Auli naszego Wydziału.

Temat wykładu: "Podpis elektroniczny potwierdzony - nowa jakość w usługach świadczonych z wykorzystaniem sieci".

Bliższa informacja o wykładzie, wykładowcy i plakat dotyczący wykładu są dostępne na stronie naszego Oddziału: http://www.rsei.umk.pl/pti/.

Serdecznie pozdrawiam,
Anna Beata Kwiatkowska

* * *

Wykładowca o wykładzie:

Od blisko 10 lat zarówno media, rządy i niektóre instytucje prywatne informują nas o tym, jak to podpis elektroniczny zmieni nasze przyzwyczajenia, podejście do realizowania biznesu oraz umożliwi dostęp do usług elektronicznych. Mimo tego, że w IT w czasie tych 10 lat nastąpiło szereg rewolucji, począwszy od dostępności Internetu przez telefon komórkowy, a skończywszy na ogromnym spektrum usług dostępnym z komputera - komunikat jest ten sam - w przyszłości podpis elektroniczny zmieni nasze działanie i przyzwyczajenia.

W swoim wykładzie nie zamierzam zamierzam analizować dlaczego bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem nie jest potrzebny obywatelowi i dlaczego usługi dostępne przez globalną sieć są dostępne bez tego narzędzia. Zamierzam jednak przedstawić podstawowe powody tego, że usługi oparte o standardową Infrastrukturę Klucza Publicznego (PKI - ang. Public Key Infrastructure) nie mają zastosowania w elektronicznych transakcjach obywateli. Celem wykładu jest zaprezentowanie alternatywnego rozwiązania, które dostosowuje podpis elektroniczny do realnych potrzeb związanych z tym narzędziem, a także sposobu dojścia do tego rozwiązania z wykorzystaniem mechanizmów współpracy nauki z przemysłem.