Aktualności

PTI rozpoczęło już prace nad organizacją obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2010

Interesująco zapowiada się program tegorocznych obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, organizowanych już po raz czwarty przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 27 marca 2006 r. Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego 2010 został wyznaczony na dzień 17 maja.

ŚDSI’2010 będzie obchodzony pod hasłem: „ICT for a better life - Technologie informacyjne podnoszą jakość życia”. Hasło to wyznacza generalny profil imprez składających się na pakiet imprez ŚDSI’2010 - obchody w roku 2010 będą się ogniskować wokół problemów budowy społeczeństwa informacyjnego w wymiarze obywatelskim – prawa do bezpieczeństwa, prywatności, swobody informacji, edukacji itp., od zapewnienia niezbędnych fundamentów poczynając.

Komitet organizacyjno-programowy ŚDSI’2010 uważa, że w Polsce, mimo nadal uciążliwych niedostatków infrastruktury informacyjnej, nadal największą barierą na drodze do budowy społeczeństwa informacyjnego jest powszechność podstawowej edukacji informatycznej - temat kluczowy z punktu widzenia tzw. „cyfrowego wykluczenia”, silnie akcentowany m.in. przez Unię Europejską. Z tego powodu temu właśnie jemu poświęcona jest główna impreza merytoryczna ŚDSI’2010, jaką będzie konferencja „Edukacja ostatnią szansą dla Polski? - czyli miejsce i rola edukacji w społeczeństwie informacyjnym”. Nurt edukacyjny dopełni ”Dzień otwarty ECDL”, pomyślany jako narzędzie popularyzacji powszechnie dostępnego certyfikatu umiejętności komputerowych – certyfikatu, który gwarantuje zarówno przydatne umiejętności jak i dokument uznawany na całym obszarze UE i mogący np. ułatwić znalezienie interesującej pracy.

Fundamentom technicznym, organizacyjnym i prawnym rozwiniętego społeczeństwa informacyjnego poświecony jest również pakiet imprez merytorycznych. Dystans, jaki dzieli polskie sieci informacyjne od sieci krajów wysoko rozwiniętych, będzie tematem publicznej debaty nt.: ”Konwergencja internetu i telewizji jako przyszłość telewizji interaktywnej” , a na konferencji „Stan Internetu w Polsce w roku 2010, organizowanej wspólnie z MSWiA, zostanie przedstawiona już drugi rok z kolei diagnoza stanu polskiego Internetu na tle pozostałych krajów UE.

Wiele zagrożeń dla rozwoju niesie zacofanie w zakresie elektronicznie realizowanych usług publicznych, co będzie tematem publicznej debaty pn. ”Elektroniczna administracja dostępna dla każdego”.

Wzrost znaczenia publicznych sieci informacyjnych i obecności w nich państwa z jego obowiązkami w zakresie bezpieczeństwa i obronności nieuchronnie prowadzi do konfliktów z prawami człowieka i obywatela. Problematyka granicy między zakresem regulacyjnych i kontrolnych uprawnień państwa a zakresem suwerenności obywatelskiej, coraz mocniej podnoszona na forach krajowych i międzynarodowych, będzie tematem debaty: „Gdzie jest granica pomiędzy kompetencjami Państwa a prywatnością obywateli? Czyli Wielki Brat czuwa”.

Odpoczynek od publicznych wystąpień i okazje do kuluarowych kontaktów bezpośrednich da spotkanie przedstawicieli biznesu i administracji rządowej nt.: „Oczekiwania administracji państwowej od sektora teleinformatycznego w kontekście wdrażania „Strategii rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego” oraz Wielka Gala Społeczeństwa Informacyjnego. Oba te „eventy” odbędą się w Zamku Ujazdowskim w Warszawie w kulminacyjnym momencie obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2010 w Polsce – 17 maja br.

Program ŚDSI’2010 uzupełnią imprezy regionalne o profilu zgodnym z ideą społeczeństwa informacyjnego:

Imprezy z cyklu ŚDSI’2010 będą sponsorowane przez firmy należące do ścisłej czołówki polskiego rynku teleinformatycznego.

Tegoroczne obchody ŚDSI odbędą się w okresie kwiecień-maj 2010 r. Prace nad ich organizacją są prowadzone od października 2009 r. przez komitet organizacyjny koordynowany przez wiceprezesa PTI Wiesława Paluszyńskiego.

Program ŚDSI’2010 nie jest jeszcze całkowicie zamknięty. Aktualne, dokładne informacje można pozyskiwać na bieżąco ze strony www.sdsi.pti.org.pl.