Aktualności

PTI patronuje konferencjom informatycznym

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Warsztaty z cyklu „Technologie Informacyjne w Warsztacie Nauczyciela” jest organizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie we współpracy z Oddziałem Małopolskim PTI oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie. Program Konferencji, która odbędzie się w dniach 22 - 23 kwietnia 2010 r., przewiduje m.in. promocję ECDL.

Konferencja „Project Management Days 2010”, organizowana w dniach 26-28 kwietnia 2010 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, promuje wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Inicjatorami przedsięwzięcia są studenci zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym Zarządzania Projektami, działającym przy Katedrze Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Polish IA Summit - pierwszy Polski Zjazd Architektów Informacji odbędzie się w dniach 15-16 kwietnia 2010r. na terenie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa. Na konferencji zostaną przedstawione światowe praktyki wizualizacji architektury informacji połączone z prezentacją innowacyjnych rozwiązań technologicznych. W konferencji wezmą udział m.in. prof. Eric Reiss (Dania, guru architektów informacji), James Kalabach (Niemcy, autor publikacji dotyczących pojęć AI i usability), Andrea Resmini (Włochy, członek Rady Nadzorczej Information Architecture Institute) oraz wykładowcy polscy.