Aktualności

PTI patronuje konferencjom edukacyjnym

Zarząd Główny PTI zdecydował o udzieleniu patronatu PTI dwóm ważnym inicjatywom o profilu naukowo-edukacyjnym.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Warsztaty z cyklu „Technologie Informacyjne w Warsztacie Nauczyciela” jest organizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie we współpracy z Oddziałem Małopolskim PTI oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie. Program Konferencji, która odbędzie się w dniach 22 - 23 kwietnia 2010 r., przewiduje m.in. promocję ECDL.

Konferencja „Project Management Days 2010”, organizowana w dniach 26-28 kwietnia 2010 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, promuje wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Inicjatorami przedsięwzięcia są studenci zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym Zarządzania Projektami, działającym przy Katedrze Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Obie konferencje zostały objęte ramą programową obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2010.