Aktualności

Oddział Małopolski PTI Partnerem na Rzecz Kształcenia Ustawicznego w Małopolsce

Polskie Towarzystwo Informatyczne (ze wskazaniem na Oddział Małopolski PTI) otrzymało status Partnera w regionalnym, małopolskim projekcie edukacyjnym - Małopolskie Partnerstwo na Rzecz Kształcenia Ustawicznego – realizowanym w ramach projektu Wrota Małopolski.

Zaproszenie skierował do PTI dyr. Andrzej Martynuska przy okazji wręczania nominacji do międzynarodowego konkursu ECDL Best Practice Awards dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie za projekt "Doskonalenie zawodowe nauczycieli".

Celem działania Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego jest zapewnienie powszechnego dostępu do informacji i usług edukacyjnych (szkolenia, doradztwo zawodowe) niezależnie od miejsca zamieszkania i wieku. Projekt ma na celu wsparcie Małopolski w dążeniu do "...regionu szans, wszechstronnego rozwoju ludzi i nowoczesnej gospodarki, silnego aktywnością swych mieszkańców, czerpiącego z dziedzictwa przeszłości i zachowującego tożsamość w integrującej się Europie".