Aktualności

Odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XXVI Ogólnopolskiego Konkursu PTI na Najlepsze Prace Magisterskie z Informatyki

27 stycznia 2010 we Wrocławiu odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom XXVI ogólnopolskiego konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki.

Odczytano protokół Jury, dyplomy wręczył wiceprezes PTI ds Naukowych, kol. Zdzisław Szyjewski, który w imieniu ZG PTI złożył gratulacje laureatom i ich promotorom.

Wszyscy laureaci zostali zaproszeni na konferencję - Sejmik Młodych Informatyków, gdzie będą mogli zaprezentować wyniki osiągnięte w swoich pracach magisterskich. Nagrody pieniężne zostały przelane na konta laureatów. Fundatorem nagród jest PTI, dziękuję ZG za ufundowanie nagród.

Z przeprowadzonych rozmów z laureatami dowiedzieliśmy się, że większość laureatów dalsze losy życiowe wiąże z pracą naukową, są już doktorantami.

Składam podziękowanie prof. Zdzisławowi Szyjewskiemu, że pomimo kilkunastopniowego mrozu dojechał ze Szczecina.

Uroczystość zakończono rozmowami z laureatami przy pierogach, kawie i ciastkach. Wyrazili oni gotowość wstąpienia do PTI, zostali skierowani do Oddziałów PTI

Zygmunt Mazur
przewodniczący Jury

Na zdjęciu: Laureaci XXVI Ogólnopolskiego Konkursu PTI na Najlepsze Prace Magisterskie z Informatyki