Aktualności

Nowe pismo informatyczne: „CZAS INFORMACJI”

Rozpoczyna swój żywot nowe czasopismo adresowane do dostawców i profesjonalnych konsumentów technologii informatycznych: kwartalnik „Czas Informacji" .

Profil pisma precyzuje podtytuł: „Prawo nowych technologii. Informacja w administracji i gospodarce”.

Tematyka czasopisma dotyczy takich tematów jak:

- oprogramowaniem (umowy licencyjne, specyfika prawna obrotu, gwarancje)
- usługami (umowy SLA, outsourcingowe, audyty prawne)
- sprzętem komputerowym (ewidencja, amortyzacja, użyczenie, sprzedaż środka trwałego, recykling)
- komunikacją elektroniczną
- handlem elektronicznym (e-faktura, podpis elektroniczny, obowiązki informacyjne witryn, e-płatności, płatności Escrow)
- ochroną danych osobowych (zasady zabezpieczenia, polityka bezpieczeństwa, świadczenie usług drogą elektroniczną)
- reklamą w sieci
- bezpieczeństwem infrastruktury
- mediami elektronicznymi

Kwartalnik kierowany jest do:

Profil pisma określa rada naukowa, w skład której wchodzą: prof. dr hab. Jacek Kołaczyński, prof. dr hab. Remigiusz Kaszubski, prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski, dr hab. Artur Nowak-Far, prof. dr hab. Ewa Nowińska, prof. dr hab. Witold Orłowski i dr hab. Grażyna Szpor.

Kolegium redakcyjne tworzą: Krzysztof Głomb, mec. Xawery Konarski, Tomasz Kulisiewicz, dr Grzegorz Sibiga, Piotr „Vagla” Waglowski i dr Wojciech Wiewiórowski.

Redaktorem naczelnym „Czasu Informacji” jest Wiesław Paluszyński.

We wstępnym, promocyjnym numerze „Czasu Informacji” piszą m.in. Wojciech Cellary, Witold Drożdż, Wacław Iszkowski, Włodzimierz Marciński, Tomasz Napiórkowski, Wiesław Paluszyński i Wojciech Wiewiórowski.

W artykule wstępnym redakcja pisze m.in: „... przygotowywane zmiany prawa - na poziomie Unii Europejskiej i rodzimego prawa krajowego - na całą dekadę określą kształt naszego systemu elektronicznej gospodarki i administracji. Przeświadczenia tego nie naruszają na szczęście pisane na kolanie próby regulacji dostępu do Internetu czy śledzenia użytkowników telefonii komórkowej (jak przy okazji ustawy antyhazardowej). Dlatego piórami (a ściślej: komputerami) zaproszonych do współpracy autorów chcemy w najbliższych numerach zaprezentować m.in. projektowane zmiany ustawy o informatyzacji oraz ich wpływ na praktykę działania i skutki dla eksploatowanych systemów informatycznych. Pragniemy zwrócić uwagę na wynikające z nowelizacji tej ustawy konsekwencje dla instrukcji kancelaryjnych i systemów archiwizowania informacji w urzędach publicznych. Będziemy także poruszać ciągle bardzo istotne zagadnienia interoperacyjności systemów. Zamierzamy przedstawić stan prac Unii Europejskiej nad Strategią interoperacyjności, a także omówić opublikowaną właśnie drugą wersję Europejskich Ram Interoperacyjności”.

„Czas Informacji” jest dystrybuowany wyłącznie poprzez prenumeratę.
Wydawcą pisma jest Centrum Promocji Informatyki