Aktualności

Nasz człowiek w ISTAG

Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, członek honorowy PTI Wacław Iszkowski został powołany do Grupy Roboczej Technik Teleinformatycznych (ISTAG - Information and Communication Technologies Advisory Group) działającej przy Komisji Europejskiej. Celem działania tej grupy jest opracowanie kierunków i zasad rozwoju badań oraz innowacji w europejskiej teleinformatyce na najbliższe 10 lat, które mają być realizowane w ramach programów badawczych FP (Framework Programme).