Aktualności

Nagrody INFO-STAR 2009 wręczone

Podczas Wielkiej Gali Społeczeństwa Informacyjnego, która odbyła się 17 maja 2010 r. w Zamku Ujazdowskim w Warszawie, zostały ogłoszone wyniki dorocznego konkursu INFO-STAR. Spośród nominatów, którymi byli:

* w kategorii ZASTOSOWANIE TELEINFORMATYKI W SEKTORZE PUBLICZNYM:

- Jan Maciej Czajkowski
- Witold Drożdż
- Kajetan Wojsyk

* w kategorii PROPAGOWANIE PRAWA TELEINFORMATYCZNEGO:

- Marcin Maruta
- Jarosław Mojsiejuk
- Piotr Waglowski

* w kategorii JUNIOR BIZNESU TELEINFORMATYCZNEGO:

- Andrzej Gąsienica-Samek
- Jarosław Główka
- Arkadiusz Seńko i Maciej Zawisza

w wyniku tajnego głosowania członków Kapituły tytułami INFO-STAR 2009 uhonorowani zostali:

Pośmiertnie honorowym tytułem INFO-STAR został nagrodzony Jacek Karpiński - za szczególne osiągnięcia w świecie teleinformatyki.

Sylwetki laureatów:

Witold Drożdż

Urodzony w roku 1974 magister prawa, magister stosunków międzynarodowych, absolwent Studium Bezpieczeństwa Narodowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Wieloletni Pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W latach 1997 - 1999 Doradca Podsekretarza Stanu i Sekretarza Komitetu Rady Ministrów ds. Zarządzania w Sytuacjach Kryzysowych. W latach 1999 - 2007 zajmował kierownicze stanowiska w wielu firmach z branży ubezpieczeniowej, leasingowej i telekomunikacyjnej. Zasiadał w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Od listopada 2007 do połowy marca 2010 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialny za rozwój społeczeństwa informacyjnego, informatyzację administracji publicznej, rejestry państwowe, sprawy obywatelskie i infrastrukturę teleinformatyczną. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu powstała spójna i społecznie akceptowana Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, jako jeden z pierwszych dokumentów strategicznych rządu w obszarze nowych technologii.

Pełnomocnik Rządu ds. przygotowania organów administracji do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym. Wiceprzewodniczący Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, Członek międzyresortowego Zespołu do Spraw Polityki Bezpieczeństwa Energetycznego oraz Międzyresortowego Zespołu do Spraw Telewizji i Radiofonii Cyfrowej oraz Przewodniczący Międzyresortowego Zespołu ds. Realizacji Programu "Polska Cyfrowa".

Członek Rady Klubu Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Członek-założyciel Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz polskiego oddziału Stowarzyszenia Rozwoju Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISMS.

Piotr Waglowski

Urodził się 17 maja 1974 roku w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, w którym pisze rozprawę doktorską.
Piotr Waglowski działa jako niezależny konsultant, zajmując się m.in. prawnymi aspektami społeczeństwa informacyjnego, wsparciem projektów wydawniczych i analizą prawną dotyczącą uruchamiania i prowadzenia inicjatyw internetowych. Jest autorem książki "Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu" oraz wielu ekspertyz, opinii prawnych i publikacji prasowych, prowadzi też szkolenia i wykłady.

Od 1997 roku prowadzi internetowy serwis "VaGla.pl - Prawo i Internet", gdzie zajmuje się prawnymi aspektami internetu i społeczeństwa informacyjnego. Serwis ten zyskał znaczne uznanie w środowiskach prawników, informatyków i mediów publicznych.

Współpracuje ze spółką doradztwa strategicznego UBIK Business Consulting Sp. z o.o. jako doradca zarządu oraz jako ekspert akredytowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (m.in. w dziedzinie "Innowacje i nowe technologie"). Wcześniej współpracował m.in. jako konsultant ds. e-business wydawnictwa MUZA SA, dyrektora ds. marketingu w 3W Internet Marketing sp. z o.o., zastępca dyrektora serwisu Wprost Online, konsultant prawny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Jest członkiem Kolegium Centrum Badań i Edukacji Prawno-Informatycznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prowadzi zajęcia z systemów CMS na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Piotr Waglowski jest członkiem-założycielem stowarzyszenia Internet Society Poland, w którym w latach 2001 - 2006 był członkiem Zarządu i jest nim również obecnie. Należy też do grona Twórców Polskiej Wikipedii.
Od marca 2007 jest członkiem Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, reprezentując spółkę UBIK Business Consulting.

W listopadzie 2005 roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi dla rozwoju informatyzacji w Polsce.

Jarosław Główka

Ur. 14.05.1976, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek metody Ilościowe i Systemy Informacyjne) oraz Instytutu Orgmasz w Warszawie (Podyplomowe Studia Analityki Zarządzania), stypendysta Deutscher Akademischer Austausch Dients na Universitaet Passau w Niemczech (Mikroekonomia).

Z SKG S.A. związany od 10 lat, początkowo angażował się bezpośrednio w prace projektowe. Był kierownikiem jakości dużych projektów, np. Wdrożenia Ogólnopolskiego Systemu Obsługi deklaracji CELINA w 2004 r. oraz Systemu Statystyki Wewnątrzunijnej INTRASTAT. Jako pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania jakością był odpowiedzialny za procesy opracowania od podstaw i certyfikacji Systemu Zarządzania jakością - SKG S.A. otrzymała certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2000 w maju 2002 r. jako jedna z pierwszych firm informatycznych w Polsce.

Jako Wiceprezes Zarządu był odpowiedzialny za kontakty zagraniczne oraz projekty realizowane dla klientów w krajach Beneluxu, Słowacji, Bułgarii. Był architektem rozpropagowania w Polsce na szeroką skalę światowej klasy oprogramowania do audytu i analizy danych ACL, które obecnie, w polskiej wersji językowej, używane jest przez setki najważniejszych firm i instytucji samorządowych oraz rządowych, w tym Ministerstwo Finansów.

We wrześniu 2008 r. mianowany Prezesem Zarządu. Dzięki systematycznej pracy nad rozwojem spółki, utrzymał 19% wzrost przychodów w 2008 r. i uzyskał 38% wzrost w 2009 r. Do największych sukcesów na polu realizacji projektów w ostatnim czasie niewątpliwie należy projekt MDAS dla Litewskiej Administracji Celnej (patrz informacja poniżej), a także udane wdrożenie ogólnopolskie dla największych klientów korporacyjnych z branży handlowej.

Skutecznie realizuje plan Rozwoju produktów i usług w tradycyjnych dla spółki obszarach biznesowych jak handel zagraniczny, cła i handel detaliczny, a także nowych, jak np. ochrona zdrowia. Należy tu podkreślić, że najpierw jako Wiceprezes, a następnie jako Prezes Zarządu rozwinął i wdrożył do realnej działalności produkcyjnej współpracę z nauką polską doprowadzając do podpisania dwóch konsorcjów naukowo-przemysłowych: z Akademią Ekonomiczna w Katowicach i z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie.

Jarosław Główka jest jednym z nielicznych przykładów bezproblemowej zmiany pokoleniowej w Polskich rodzinnych firmach informatycznych, gdyż zastąpił na stanowisku Prezesa swojego ojca, założyciela firmy (24 lata temu), co nie spowodowało żadnych perturbacji, a wręcz przeciwnie, dało impuls do dalszego rozwoju spółki.

Wszystkim Nominatom i Laureatom Info-Star 2009 serdecznie gratulujemy!


* * *

Najbardziej prestiżowy, środowiskowy konkurs środowiska informatycznego INFO-STAR powstał w 1993 roku z inicjatywy Centrum Promocji Informatyki przy współpracy z Biurem Reklamy S.A. (obecnie Zarząd Targów Warszawskich S.A.). Począwszy od 2009 roku w miejsce Zarządu Targów Warszawskich S.A. współorganizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Informatyczne. Konkurs jest dwufazowy - najpierw jest dokonywany wybór nominowanych (po 3 osoby w każdej kategorii), a następnie następuje wybór laureatów. Wybory są dokonywane przez Kapitułę Konkursu, która składa się z Laureatów dotychczasowych edycji INFO-STAR oraz przedstawicieli organizatorów konkursu (po jednej osobie).