Aktualności

Mirek Abramowicz nowym Dyrektorem Generalnym PTI

Podczas posiedzenia w dn. 12 marca br. Prezydium ZG PTI podjęło następujące decyzje personalne:

- na stanowisku Dyrektora Generalnego PTI kol. Mirosław Abramowicz zastąpił p. Marzenę Skrzypkowską,

- p. Krystyna Pełka-Kamińska została mianowana Kierownikiem Biura Zarządu Głównego.

Mirosław Abramowicz jest absolwentem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Handlu Zagranicznego na SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Pracował jako informatyk i analityk m.in. w Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego, Ministerstwie Handlu Zagranicznego, Polskim Komitecie Normalizacji Miar i Jakości, Centralnym Biurze Maklerskim Pekao S.A., Państwowej Inspekcji Pracy, Wydawnictwie INFOR oraz w firmach 4pi i Strictwise. Posiada szereg zawodowych certyfikatów informatycznych. Publikował artykuły w tygodniku „Computerworld”. Jest członkiem PTI oraz Izby Rzeczoznawców PTI.

Krystyna Pełka-Kamińska jest absolwentką Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie ze specjalnością „zarządzanie finansami” oraz studium podyplomowego w zakresie logistyki w zarządzaniu. Od 1995 r. pracowała na stanowiskach kierowniczych w kilku różnych instytucjach i firmach prywatnych.