Aktualności

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji p. Jerzy Miller objął patronat nad obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2010 w Polsce

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji p. Jerzy Miller przyjął zaproszenie Polskiego Towarzystwa Informatycznego do objęcia osobistym patronatem obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2010 w Polsce. „Cieszy, że tematem przewodnim tegorocznych obchodów Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, będzie budowa społeczeństwa informacyjnego w wymiarze obywatelskim” – z upoważnienia min. Millera stwierdziła wicedyrektor Biura Ministra p. Renata Czyżak w piśmie z 29 stycznia br.