Aktualności

"Milion w rozumie" - Inkubator Przedsiębiorczości Media 3.0

Trwa nabór wniosków do projektu Inkubator Przedsiębiorczości Media 3.0, którego koordynatorem jest Park Technologiczny Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu.

Jego celem jest kapitałowe i merytoryczne wsparcie ludzi, kórzy mają innowacyjne pomysły na biznes ale brakuje im doświadczenia i impulsu aby podjąć ryzyko zalożenia własnej firmy. W ramach Inkubatora Media 3.0 mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości nawet 200 000 Euro ale również na pełne wsparcie merytoryczne najlepszych ekspertów, których doświadczenie jest nieocenione w realizacji tego typu przedsięwzięć.

Obszary inwestycyjne, które są szczególnie preferowane to:

Projekty można zgłaszać do 31 marca 2010 za pośrednictwem strony www.milionnastart.pl Spośród nadesłanych aplikacji Komitet Inwestycyjny wybierzemy 75 projektów, które po przejściu kolejnych etapów rekrutacji będą miały szanse na dofinansowanie nawet w wysokości 1 mln zł. Ważną kwestią dla pomysłodawców jest fakt, że Park Technologiczny - Miasteczko Multimedialne obejmuje udziały mniejszościowe w przedsięwzięciu zakładając wyjście z inwestycji do 5 lat od terminu wejścia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach PO IG oraz budżetu państwa, Priorytet 3 - Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1- Inicjowanie działalności innowacyjnej

Więcej informacji:

Kinga Pawłowska

Urszula Lis