Aktualności

Listy PTI do ustępującego i nowego ministra od informatyzacji

W reakcji na zmianę na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji prezes PTI dr Marek Hołyński wspólnie z wiceprezesem Wiesławem Paluszyńskim przesłali ustępującemu ze stanowiska p. Witoldowi Dróżdżowi list z podziękowaniem za dotychczasową współpracę. „... pragniemy podziękować Panu za ostatnie lata bardzo dobrej i merytorycznej współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym. Współpraca z Panem doprowadziła do uwzględnienia wielu postulatów środowiska informatycznego w uchwalanych aktach prawnych, w tym w tak fundamentalnym, jak nowelizacja Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne” – m.in. napisali prezesi. „Patrzyliśmy z życzliwym wsparciem na działania, jakie podejmował Pan w ramach Zespołu Polska Cyfrowa i w celu lepszego wykorzystania środków Unijnych w projektach budowy e-administracji oraz modernizacji rejestrów publicznych. (...) Było dla nas szczególnie ważne, że podkreślał Pan przynależność do Polskiego Towarzystwa Informatycznego, co w dotychczasowej praktyce nie było zbyt częste.

Również obejmującemu funkcję p. Piotrowi Kołodziejczykowi obaj prezesi przesłali list zawierający gratulacje oraz deklarację gotowości PTI do merytorycznej współpracy z MSWiA w zakresie działań na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego: „Pragniemy w tym zakresie zaoferować naszą współpracę, ekspercką wiedzę i doświadczenie, we wszystkich obszarach związanych z informatyzacją, w których uzna Pan za właściwe zwrócić się do PTI. Mamy też nadzieję, na bardzo dobrą współpracę instytucjonalną w ramach Rady Informatyzacji. Może Pan liczyć na nasze merytoryczne wsparcie dla działań zmierzających do tworzenia rozwiązań mających na celu wdrożenie strategii Społeczeństwa Informacyjnego, zmodernizowanie usług sektora publicznego i racjonalnego zastosowania informatyki w interesie obywateli i modernizacji Państwa.