Aktualności

Kto chce być członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju?

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza "środowiska naukowe oraz społeczno-gospodarcze i finansowe" do zgłaszania kandydatów do Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Szczegóły i formularz zgłoszenia są dostępne na stronie:

http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=172&layout=1&page=0

PTI może zarekomendować swoich kandydatów. Ewentualne zgłoszenia przyjmują i oceniają Jarek Deminet i Marcin Paprzycki w terminie do 18 października 2010 r.