Aktualności

Krajowe Forum Szerokopasmowe w programie Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego

Wychodząc naprzeciw życzeniu Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej p. Anny Streżyńskiej działający przy PTI komitet organizacyjny Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego włączył do programu obchodów ŚDSI’2010 w Polsce konferencję „Krajowe Forum Szerokopasmowe”.

- Tym razem będziemy mówić na temat zmian prawnych związanych z wdrażaniem ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, nad którą prace powinien wkrótce zakończyć Senat - zapowiada Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. - Będziemy również dyskutować o warunkach wykonania projektów sieci szerokopasmowych realizowanych przy wsparciu pomocy publicznej, w tym funduszy unijnych, w ramach projektu systemowego służącego wspieraniu rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu. UKE będzie bowiem doradzać przy realizacji projektów samorządom, przedsiębiorcom oraz instytucjom wdrażającym.

Konferencja jest realizowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w ramach projektu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

http://www.forumszerokopasmowe.pl/