Aktualności

Komisja Europejska zaprasza do dyskusji nad interoperacyjnością

Komisja Europejska zaprezentowała Państwom Członkowskim pierwszą wersję projektu działań, które powinny zostać zrealizowane w ramach programu ISA (Interoperability Solutions for European Public Administrations) - następcy programu IDABC - w latach 2010-2015. Dokument był wstępnie dyskutowany w trakcie spotkania koordynacyjnego ISA w dniu 9 marca 2010 r. Ostateczna wersja programu działań powinna zostać przygotowana i przyjęta przez Komitet ISA do początków maja 2010 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - reprezentujące Polskę w pracach Komitetu ISA - zachęca do zgłaszania uwag i komentarzy dotyczących tego - co należy podkreślić bardzo wstępnego - projektu dokumentu. Prosimy o przesyłanie uwag do Departamentu Informatyzacji MSWiA (di@mswia.gov.pl) do dnia 31 marca 2010 r.

Jednocześnie warto zauważyć, że z wstępnych informacji związanych z pracami Komitetu ISA, przewidzianymi na maj br., wynika, iż obejmą one dwie kluczowe kwestie:

MSWiA zachęca do przekazywania materiałów, które mogą zostać wykorzystane przy przygotowaniu stanowiska Polski co do roli otwartej władzy publicznej w Europie w najbliższych latach.

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 922/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych (ISA)

ISA Work Programme Proposals for actions - update March 2010 DRAFT v.0.4


dr Wojciech R. Wiewiórowski
Dyrektor Departamentu Informatyzacji
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
wojciech.wiewiorowski@mswia.gov.pl