Aktualności

Jak powinna wyglądać szkoła w społeczeństwie informacyjnym?

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

nasze Towarzystwo otrzymało od MEN do zaopiniowania w ramach konsultacji społecznych ważny dokument:

"Plan działań dotyczący dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym. Nowe technologie w edukacji".

Dotyczy on działań MEN w latach 2011-2013 z perspektywą do roku 2020.

Dokumenty związane z Planem są dostępne na moodle PTI http://edu.rsei.umk.pl/mpti w miejscu Edukacja/Opinie.

Zachęcam Państwa do przekazywanie swoich uwag i dyskusję na temat Planu na forum moodle do 31 października 2010 roku.

Mam również prośbę o zgłoszenie się osób, które chcą bezpośrednio brać udział w opracowaniu dokumentu z uwagami do MEN. Ponieważ plan dotyczy działań związanych z edukacją oraz rozwiązań technicznych w całym kraju, liczę na pomoc specjalistów z obydwu tych obszarów.
Serdecznie pozdrawiam,

Anna Beata Kwiatkowska