Aktualności

Informatyczna Jesień PTI

Podobnie jak w latach ubiegłych, tegoroczna jesień obfituje w interesujące imprezy – konferencje, seminaria i konkursy - organizowane lub współorganizowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

1. Sezon konferencyjny otworzy Koło PTI w Lublinie zapraszając w dniach 13-14 września br. do Kazimierza Dolnego na XII Konferencję z cyklu „Informatyk Zakładowy”. Tematem wiodącym konferencji będą praktyczne aspekty wykorzystanie technologii informacyjnych w biznesie, administracji, edukacji: poczta elektroniczna, videotekst, telekonferencje, systemy telematyki multimedialnej, EDI, systemy telefonii komputerowej, internet/intranet, praca grupowa, wirtualizacja rynku, społeczności internetowe itp.

2. Koło Podlaskie PTI wraz z Politechniką Białostocką i Uniwersytetem w Białymstoku zorganizowało w dniach 15-18 września br. V Konferencję „Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy”. Konferencja, poświęcona problematyce informatycznych technologii eksploracji i reprezentacji wiedzy z zakresu nauk medycznych i społecznych, odbędzie w niezwykle malowniczym zakątku, jakim jest wieś Hołny Mejera, położona jest nad jeziorem Hołny w pobliżu przejścia granicznego z Litwą Ogrodniki - Lazdijai.

3. Chwilę później, 27 września wystartuje w Gdańsku trzydniowa naukowa Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania i Systemów Czasu Rzeczywistego, organizowana przez Oddział Pomorski PTI, Politechnikę Gdańską i Politechnikę Rzeszowską.

4. Również we wrześniu odbędzie się w Międzyzdrojach 5. edycja dorocznego Sejmiku Młodych Informatyków, na którym młodzi naukowcy przedstawia swe prace dotyczące takich zagadnień jak zarządzanie ryzykiem, analiza danych, inżynieria systemów informatycznych, technologie internetowe itp. Podczas Sejmiku rozstrzygnięty zostanie konkurs, ogłoszony przez PTI oraz Instytut Informatyki w Zarządzaniu Uniwersytetu Szczecińskiego, na pracę nt.: "Cyberprzestępczość i sposoby zabezpieczeń systemów informatycznych".

5. Jak zwykle szczytowym punktem sezonu jesiennego będzie doroczny kongres pn. „Jesienne Spotkania PTI" – już 26. edycja, która odbędzie się w dniach 18-22 października br. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle. Tegoroczny profil wyznaczają hasła: „Ludzie, Technologie, Zarządzanie”. „Choć większość wykładowców to informatycy, jednak tradycją spotkań jest zrozumiała forma przekazu – mimo, że wysoce profesjonalne, wykłady adresowane są do szerszej publiczności” – zapewniają organizatorzy o tyle wiarygodnie, że to trudne wymaganie od lat jakoś udaje się spełnić. W programie m.in. takie tematy jak: Top10 wschodzących technologii; O semantyce i ontologiach w Informatyce; Usługi w chmurze – nowy model usług IT; Interesujący zarys dziejów społeczeństwa informacyjnego w Polsce; Informatyka i kultura; Web 2.0 – stracone nadzieje. Web 3.0 – nierealne szanse?; O filozoficznych konsekwencjach rozwoju nauk informatycznych.

Wysoka frekwencja pań jest spodziewana z uwagi na dwie pozycje programowe: warsztat / tutorial: „Kobieta Project Manager” oraz wykład gościa specjalnego, jakim będzie Francesca Toni z Imperial College London – ciesząca się międzynarodowym uznaniem specjalistka w zakresie reprezentacji wiedzy i sztucznej inteligencji.

5a. Równolegle z 26.JSPTI, w tym samym miejscu i czasie będzie przebiegać naukowa konferencja International Multiconference on Computer Science and Information Technology (IMCSIT)

Jesień to również sezon na związane z informatyką konkursy organizowane lub współorganizowane przez PTI, adresowane do szerokiego grona potencjalnych uczestników, od młodzieży szkolnej począwszy po autorów poważnych prac naukowych:

* V Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr – dla uczniów podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Organizator: Oddział Kujawsko-Pomorski PTI.

* XXVII Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki - mogą brać w nim udział dyplomanci wyższych uczelni w Polsce, których prace dyplomowe dotyczą informatyki. Zgłoszenia prac do dnia 10 października 2010 r. Organizator: Oddział Dolnośląski PTI.

Absolwenci uczelni woj. lubelskiego mają dodatkową szansę w postaci konkursu na najlepszą pracę dyplomową magisterską w obszarze Informatyki ogłoszonego przez Koło PTI w Lublinie.

* XIV Ogólnopolskie Akademickie Mistrzostwa w Programowaniu Zespołowym -

adresowane do studentów polskich uczelni wyższych, dają okazję okazją do wypróbowania umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów informatycznych. Organizatorzy: Oddział Wielkopolski PTI, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej

* Nagroda im. Witolda Lipskiego dla młodych naukowców w zakresie informatyki - doroczna nagroda przyznawana przez Fundację Rozwoju Informatyki przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polski oddział ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym, z inicjatywy grupy polskich informatyków pracujących za granicą ustanawia Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych naukowców za dorobek naukowy w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. O Nagrodę ubiegają się studenci, doktoranci i pracownicy naukowi poniżej 30 roku życia. Laureatów 6. edycji nagrody poznamy w dniu 7 października br.