Aktualności

III Konferencja Central European Electronic Card - Warsaw 2010

1-2 grudnia 2010r., Hotel Novotel Centrum, Warszawa
Mamy ogromną przyjemności poinformować Państwa, że trwają już przygotowania do III Konferencji Central European Electronic Card Warsaw.
Konferencja „Central European Electronic Card – Warsaw” stanowi kontynuację organizowanej od 2001 r. Konferencji KARTA.
Konferencja Central European Electronic Card (w skrócie: CEEC) stała się najważniejszym corocznym spotkaniem szeroko rozumianej branży kartowej z Polski i Europy Centralnej. Już pierwsza edycja Konferencji w 2008 r. pokazała jak bardzo potrzebne było środowisku to spotkanie. Zarówno pierwsza jak i druga Konferencja cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – w CEEC 2008 wzięło udział ponad 250 osób, w CEEC 2009 uczestniczyło już ponad 350 gości z kraju i zagranicy. W czasie dwóch dni Konferencji CEEC 2009, 80 polskich i zagranicznych prelegentów i panelistów zaprezentowało w 16 sesjach 46 najbardziej aktualnych tematów dotyczących rynku kartowego w Polsce i Europie.
Konferencja Central European Electronic Card Warsaw organizowana jest w formule imprezy informacyjno-edukacyjno-szkoleniowej. Założeniem organizacyjnym Konferencji, które doskonale sprawdza się w praktyce, jest wprowadzenie do poszczególnych sesji elementu żywej dyskusji, wymiany poglądów, zwiększenia aktywności wszystkich uczestników spotkania, zarówno prelegentów jak i słuchaczy.
Tematyka konferencji bazuje przede wszystkim na obiektywnie interesujących opisach przypadków w autorskim wydaniu ich realizatorów.
Tradycją Konferencji Central European Electronic Card Warsaw stało się wręczanie nagród zwycięzcom wcześniej przeprowadzonych rankingów na najlepsze produkty/usługi dotyczące branży w danym roku (np. najpiękniejsza karta roku, najbardziej innowacyjna karta roku).
Pełna informacja o agendzie i przebiegu Konferencji Central European Electronic Card Warsaw 2008 i 2009 oraz laureatach konkursów jest dostępna na stronie www.conkarta.pl
Sukces Konferencji CEEC to w dużej mierze zasługa partnerów i patronów współtworzących jej program.
Konferencja Central European Electronic Card – Warsaw 2010 będzie przebiegać pod hasłem „Europa Centralna – lukratywny rynek kart inteligentnych”. Jej współorganizatorem jest Związek Banków Polskich – Rada Wydawców Kart Bankowych.
Platynowym Sponsorem Konferencji CEEC 2010 została już po raz trzeci VISA Europe. Honorowym Patronem Konferencji jest także po raz kolejny Polskie Towarzystwo Informatyczne ( z tego tytułu uczestnicy Konferencji będący członkami PTI otrzymają 20% rabat przy zakupie kart wstępu na konferencję).

Tematyka konferencji, podobnie jak dotychczas, również w tym roku będzie zdominowana przez problemy związane z rynkiem kart płatniczych. Przewidujemy m.in. następujące tematy z tego zakresu:

Almanach „Polskie Karty 2011”
W trakcie Konferencji CEEC odbędzie się ponadto premiera kolejnej edycji Almanachu „Polskie Karty”, przeznaczonej na 2011 rok (więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie www.cardsalmanach.eu )

Więcej informacji o III Konferencji Central European Electronic Card Warsaw 2010 będzie sukcesywnie umieszczane na jej oficjalnej stronie: www.conkarta.pl.