Aktualności

„Cyfrowa Polska”- nowe pismo informatyczne

Na rynku wydawniczym ukazało się nowe czasopismo informatyczne pn. „Cyfrowa Polska”. Pismo to, ukazujące się w cyklu dwumiesięcznym, jest poświęcone zastosowaniom technologii informacyjnych w administracji, edukacji, służbie zdrowia, telekomunikacji itp.

Wydawcą „Cyfrowej Polski” jest wydawnictwo iTR. Patronat nad czasopismem objęła Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.


===

Trzeci numer kwartalnika „CZAS INFORMACJI”, który się właśnie ukazał w dystrybucji, zawiera m.in. artykuły na takie tematy jak: