Aktualności

Co nowego w historii informatyki?

Na stronach Sekcji Historii Informatyki PTI pojawiły się kolejne interesujące opracowania:

1. Informatyka w Uniwesytecie Gdańskim autorstwa Juranda Czermińskiego (wersja robocza):

http://klio.pti.net.pl/doc/dokumenty_historyczne/uczelnie/UNIWERSYTET_GDANSKI/J_C_2010_inf_w_ug.pdf

2. Informatyka w Lasach Państwowych, autorstwa naczelnika Jerzego Zielińskiego; dwie części - pokazane są okładki i dane bibliograficzne tomów szczyrkowskich gdzie to było wydrukowane:

http://klio.pti.net.pl/doc/dokumenty_historyczne/informatyka_w_firmach/J_Zielinski_2005_Informatyka_w_Lasach_Panstwowych_cz_I.pdf

3. jak informatyka wspomagała produkcję pokojowych wyrobów T-34, T55, T72 i PT91 Twardy (koparki i cywilne żurawie pominiemy milczeniem):

http://klio.pti.net.pl/doc/dokumenty_historyczne/informatyka_w_firmach/T_Bojaryn_J_Nowak_2006_Informatyka_w_ZM_Labedy_1948%20_2005.pdf

4. Prof. M. Greniewski dzieli się wspomnieniami o początkach informatyki w Polsce i komputerach Odra-1300

http://klio.pti.net.pl/doc/dokumenty_historyczne/Informatyka_polska/M_Greniewski_2006_Komputery_Odra1300.pdf

http://klio.pti.net.pl/doc/dokumenty_historyczne/Informatyka_polska/M_Greniewski_2006_Poczatki_informatyki_1948_63.pdf

5. Opracowanie doc. Jerzego Mieścickiego o dziejach Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej. Jest to pełna wersja autorska z 2001, pisana z okazji 50-lecia Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. We wrześniu br. Instytut Informatyki PW obchodził 35-lecie powstania.

http://klio.pti.net.pl/doc/dokumenty_historyczne/uczelnie/politechnika_warszawska/J_Miescicki_Dzieje_Instytutu_Informatyki_PW_2001.pdf

6. Opracowanie dr inż. Krystiana Żymełki o komputerach MKJ-28 i PRS-4. Autor uzyskał zgodę redakcji czasopisma "Analecta" na umieszczenie w bazie opracowań KLIO znacznie poszerzonej wersji artykułu. Minikomputer PRS-4 jest prawie nieznany większości informatyków, a był nawet eksportowany do Chin.

http://klio.pti.net.pl/doc/dokumenty_historyczne/Informatyka_polska/Minikomputer_PRS_4_Wspomnienia_konstruktora.pdf

(inf. Jerzy S. Nowak)