Aktualności

Certyfikat ECDL GIS jest już dostępny w Polsce

ECDL Polska wzbogaciło wachlarz swych uprawnień do przyznawania certyfikatów o ECDL GIS – certyfikat obejmujący wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw kartografii z elementami geodezji oraz znajomości podstaw i oprogramowania systemów informacji geograficznej (GIS).

W Polsce certyfikat ECDL GIS jest wydawany wyłącznie przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) i jest respektowany w Europie oraz wielu innych krajach świata.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence) jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera. Wyłączną licencję na przyznawanie certyfikatów ECDL ma Polskie Towarzystwo Informatyczne.