Aktualności

Apel PIIT, PTI i FNP do premiera Donalda Tuska o powstrzymanie niebezpiecznych inicjatyw legislacyjnych związanych z informatyzacją

Prezesi trzech organizacji integrujących środowisko polskiej teleinformatyki – prezes PTI Marek Hołyński, prezes PIIT Wacław Iszkowski i prezes Fundacji Nowoczesna Polska Jarosław Lipszyc – przekazali na ręce premiera Donalda Tuska wspólny list, zawierający protest przeciwko pojawiającym się ostatnio niebezpiecznym inicjatywom legislacyjnym dotyczącym sfery teleinformatyki.

Proponowane w ciągu ostatnich kilku tygodni nowe zmiany legislacyjne w sferze teleinformatyki budzą niepokój i żywą dyskusję w naszych organizacjach” – piszą m.in. trzej prezesi. „...Takich projektów pojawiało się ostatnio kilka, że wymieńmy tylko projekt Rejestru Stron Niedozwolonych, czy propozycje dotyczące retencji danych”.

Autorzy listu zwracają uwagę, że stosowany ostatnio tok postępowania przy opracowywaniu nowego prawa stanowi zaprzeczenie utrwalonych wcześniej demokratycznych procedur legislacyjnych uwzględniających poważne traktowane konsultacji społecznych. Skutkiem tych praktyk są projekty przepisów technicznie niewykonalnych, kosztownych i nieskutecznych bo łatwych do ominięcia.

Deklarując pomoc niezależnych ekspertów, prezesi zwracają się do Premiera o przywrócenie dotychczasowych dobrych praktyk tworzenia prawa, ponieważ: „...Społeczeństwo informacyjne i gospodarka elektroniczna są zbyt poważnymi sprawami, by zrezygnować z koordynacji i szerokich konsultacji ze specjalistami przy wprowadzaniu tego typu regulacji”.

Zobacz też: "PTI ponownie dyskwalifikuje projekt tzw. Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych"