Aktualności

26. Jesienne Spotkania PTI – wtorek 19 października

Nieobecności na wtorkowych prezentacjach odbywających w Wiśle Jesiennych Spotkań PTI żałować powinni wszyscy zajmujący się zarządzaniem projektami i zespołami ludzkimi.

Czy zarządzanie ryzykiem wnosi wartość do projektów IT? Jak można się było spodziewać, może wnosić ale może też i przeszkadzać. Kiedy i w jakich warunkach – odpowiedzi udzielili Andrzej Partyka i Artur Kiełbowicz.

Firmy się połączyły i teraz trzeba łączyć ich, nieraz skrajnie różne, systemy informatyczne. Jak to robić nie tracąc wypracowanych wartości? Czy problem sprowadza się do “zszycia” systemów komputerowych? Sporo do powiedzenia na ten temat miał Jacek Mamot.

Dobre intencje wpisane w systemy motywacyjne wpływają zazwyczaj negatywnie na realizację procesów zarządzania projektami (!). Dlaczego? Odpowiedź, a przynajmniej jej istotną część, przedstawił Marek Łubiarz.

Jak to jest naprawdę z tym PPM (Project and Portfolio Management). Tomasz Byzia przedstawił zagadnienie na realnych przykładach.

Projekt IT czasami przypomina ładny dywan, pod których trwa zażarta walka. Bywa bowiem, że poszczególni „interesariusze” odmiennie widzą jego sens i cele. Jak dać sobie z tym radę? Coś o tym wiedzą Andrzej Partyka i Artur Kiełbowicz.

Powiew Europy wniósł na beskidzkie hale Wolfgang Gentzsch z Open Grid Forum, przedstawiając DEISA (Distributed European Infrastructure for Supercomputing Applications) – projekt paneuropejskiej wysokowydajnej sieci łączącej główne centra obliczeniowe Europy, m.in. Forschungszentrum Jülich, Rechenzentrum Garching, Consorzio Interuniversitario, High Performance Computing Center Stuttgart, Edinburgh Parallel Computing Centre i in. Ośrodki te w ramach DEISA współtworzą jednolite środowisko obliczeniowo-badawcze o ogromnej wydajności. Polskich ośrodków na razie tam nie ma...

Klasyczne szkolenia nie są skuteczne – przekazywana na nich wiedza do połowy słuchaczy w ogóle nie trafia, połowa coś tam rozumie ale szybko zapomina, korzysta z niej zaledwie nikły procent słuchaczy. Zdobywszy to doświadczenie Bogdan Mizerski zainteresował się coachingiem, w tej właśnie metodyce upatrując szansę na skuteczne budowanie zespołów pracowniczych.

Ludzie nie lubią zmian, w znanych już rozwiązaniach znajdując poczucie bezpieczeństwa. Ale dla konkurencyjnej firmy właśnie niepodatność na zmiany stanowi zagrożenie. Jak z tego dylematu się wyplątać – o tym mówiła Monika Braun.

Konflikt w zespole realizującym projekt to zagrożenie – ale również szansa. Trafne rozpoznanie istoty konfliktu może pozwolić na świadome zarządzania nim, co nierzadko przesądza o sukcesie projektu – pokazał to Jakub Lesiński.

Środa, 20.10 – dla zainteresowanych technologiami informatycznymi.

Uwaga: Wykładów można słuchać pod adresem: http://www.xxvi.jesienne-spotkania-pti.org/pg/147/23