Aktualności

26. Jesienne Spotkania PTI – czwartek 21 października

Czwartkowe obrady 26. Spotkań PTI, poświęcone tematom bardziej refleksyjnym niż w do tej pory, rozpoczął Jerzy S. Nowak zamartwianiem się, że „Polacy nie mogą się wybić na napisanie historii własnej informatyki”. To wielce ciekawe podejście do tematu, jako że działalność J. Nowaka i założonej przez niego Sekcji Historii Informatyki stanowi akurat piękne zaprzeczenie tej tezy. Wykład Nowaka zawierał co najmniej dwie wielce frapujące tezy: (1) w Polsce nie może powstać dobry biogram informatyka ponieważ nadal żyją jego wrogowie, (2) nadal pozostaje zagadką rola tow. F. Szlachcica w planach rozwojowych produkcji minikomputerów.

Dr Marek Średniawa poruszył słabo do tej pory rozpoznany temat relacji między informatyką i kulturą – a przecież: „...powszechna obecność technik informatycznych i komunikacji elektronicznej, nabierający dynamiki proces cyfryzacji dóbr kultury i przejścia od mediów analogowych do cyfrowych mają znaczący wpływ na uczestnictwo w kulturze i tradycyjną humanistykę”. Wykład objął trzy tematy wiodące: zastosowanie technik ICT do analizy, symulacji i wizualizacji danych dotyczących książek, filmów i in. dzieł sztuki; literatura hipertekstowa; sztuka nowych mediów.

W analizie związków między informatyką i humanistyką jeszcze dalej poszedł dr Mariusz Szynkiewicz, udzielając odpowiedzi na pytanie: jak informatyka zmienia filozofię? Jego zdaniem, rewolucja informatyczna wpłynęła na przemiany sposobów rozumienia rzeczywistości, inicjując proces rewizji i rozbudowy wielu ważnych aspektów współczesnej filozofii, wprowadziła konieczność dokonania istotnych przewartościowań w obszarach etyki, ontologii, filozofii nauki i filozofii komunikacji.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Wojciech R. Wiewiórowski wraz z Grzegorzem Sibigą podjęli niebłahy problem stosowalności systemów informatycznych do automatyzacji czynności organów administracji publicznej w procesach stosowania prawa. W swym wystąpieniu przedstawili główne założenia systemów automatycznego rozstrzygania.

Lech Mankiewicz podjął wielce interesujący temat społecznościowych projektów naukowych. Najbardziej znane to SETI@HOME, bazach danych astronomicznych pozyskanych przez teleskop Hubble'a udostępnianych internautom w celu opisania/sklasyfikowania obiektów czy nawet poszukiwania gwiazd supernowych. Nie każdy wie, że jednym z pionierów tzw. społecznościowych programów naukowych jest m.in. Polska.

Czy w Web 2.0 i w nadchodzącym Web 3.0 pozytywy przewyższają negatywy? Marek Wierzbicki ma poważne obiekcje.

Prezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej Wojciech Matela oraz Koordynator Produktu ECDL GIS Leszek Litwin przedstawili nowy certyfikat umiejętności z grupy ECDL, bardzo atrakcyjny z uwagi na dynamicznie rozwijającą się dyscyplinę, której dotyczy: systemy informacji geograficznej.

Następne, XXVII Jesienne Spotkania PTI - za rok...