Aktualności

X Walne Zgromadzenie Oddziału Dolnośląskiego

Oddział Dolnośląski PTU wybrał delegatów na Nadzwyczajny Zjazd PTI

X Walne Zgromadzenie Oddziału Dolnośląskiego dokonało wyboru delegatów na Nadzwyczajny Zjazd PTI, który odbędzie się 21.11.2009 r. w Warszawie.

Delegatami na Zjazd zostali:

Zbigniew Daleczko

Artur Jordan

Hanna Mazur

Zygmunt Mazur - członek honorowy

Ewa Szpunar-Huk

Janusz Żmudziński