Aktualności

Trwa konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego PTI

Do dnia 1 grudnia 2009 r. trwa konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, krótki opis własnej wizji prowadzenia działalności na stanowisku) w Biurze Zarządu Głównego PTI, ul Puławska 39 lok. 4, 02 – 508 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko SG PTI”.

Od kandydatów oczekuje się:

Zakres obowiązków SG PTI:

Wszelkie dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać pod adresem pti@pti.org.pl.

Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 113/X/09 z dnia 10 października 2009 r. o zamknięciu otwarciu nowego konkursu na stanowisko Sekretarza Generalnego PTI.